Οροι και προϋποθέσεις

Καλώς ορίσατε στο www.pastapelka.com


Ο παρών διαδικτυακός τόπος (στο εξής «Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΠΕΛΚΑ που εδρεύει στον Πελεκάνο Κοζάνης με ΑΦΜ: 070315088

Στην Ιστοσελίδα καταχωρούνται και αναρτώνται προϊόντα δική μας παραγωγής. Η περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την από μέρους σας (στο εξής και «εσείς», «σας», «Χρήστης») ρητή συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων που περιγράφονται κατωτέρω, οι οποίοι μαζί με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπουν και ρυθμίζουν τη σχέση σας με την Εταιρία. Εάν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο που αναρτάται στην Ιστοσελίδα, στο σύνολό του, αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, των σημάτων, των εικόνων, των λογοτύπων, των διακριτικών γνωρισμάτων, των ονομάτων κ.α. με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ρητά απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Συνεπώς, η χρήση των περιεχομένων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται να αντιγραφούν, να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Ειδικά επιτρέπεται η αναπαραγωγή και κοινοποίηση αυτούσιου περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό, με ρητή αναφορά στην πηγή προέλευσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Περιεχόμενο

Οποιαδήποτε ανάρτηση προϊόντος στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση ή συμβουλή της Εταιρίας προς τους Χρήστες. Η Εταιρία δεν παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση ούτε δέσμευση ως προς το περιεχόμενο των αναρτήσεων.  

Η Εταιρία έχει δικαίωμα να αποσύρει προϊόντα από την Ιστοσελίδα, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η καταχώρηση στην οποία έχουν προβεί δεν ανταποκρίνεται κατά περιεχόμενο στο σύνολο των περιγραφόμενων ιδιοτήτων του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της τιμής.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είναι δωρεάν. Ωστόσο, για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες προνομιακές υπηρεσίες όπως τα εκπτωτικά κουπόνια και προσφορές, πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή και να δημιουργήσετε λογαριασμό. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό απαιτείται να αποδεχτείτε ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης καθώς και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεσμεύεστε ότι τα στοιχεία του λογαριασμού σας:

α) είναι προσωπικά και απαγορεύεται να τα αποκαλύπτετε σε τρίτους,

β) είναι αληθή, ακριβή και η Εταιρία μπορεί να ζητήσει την επιβεβαίωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο κάθε στιγμή. Για την επιβεβαίωση αυτή ο Χρήστης παρέχει την πληρεξουσιότητα στην Εταιρία, όπως εκάστοτε εκπροσωπείται, όπως ζητήσει και λάβει στοιχεία σχετικά με το Χρήστη από τις αρμόδιες Αρχές,

γ) αφορούν αποκλειστικά εσάς και όχι οποιονδήποτε τρίτο,

δ) μπορούν να χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μόνον από εσάς,

ε) απαγορεύεται να περιέχουν ιούς ή προγράμματα που μπορούν να προκαλέσουν ζημία στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εταιρία ή/και σε εμπόρους-προμηθευτές που καταχωρούν τα προϊόντα τους στην Ιστοσελίδα.

Για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα καθώς και να αναζητήσει κάθε ζημία της από αυτόν.

Ευθύνες χρηστών

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης υποχρεούται όπως: α) πραγματοποιεί πρόσβαση στο περιεχόμενό της και στο παρεχόμενο υλικό αποκλειστικά για δική του χρήση, β) δεν αντιγράφει, τροποποιεί ή αναδημοσιεύει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενό της και το παρεχόμενο υλικό, γ) δεν προκαλεί σε οποιονδήποτε τρίτο την εντύπωση ότι έχει οποιοδήποτε ηθικό ή περιουσιακό δικαίωμα στο περιεχόμενο ή στο παρεχόμενο υλικό δ) δεν παραβαίνει ηθελημένα ή αθέλητα την ισχύουσα νομοθεσία και διατάξεις, ε) δεν παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, στ) δεν προβαίνει σε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους Χρήστες. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σχόλια χρηστών

Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα αφενός να επικοινωνήσουν απευθείας με την εταιρία μας χρησιμοποιώντας έναν από τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας που θα βρει στο μενού “Επικοινωνία”. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αξιολόγηση του/των προϊόντων που έχει αγοράσει από την ιστοσελίδα pastapelka.com. Προϋπόθεση για την αξιολόγηση ή/και καταγραφή σχολίων σχετικά με τα προϊόντα αποτελεί είτε η σύναψη σύμβασης πώλησης του Χρήστη. Η Εταιρία μπορεί να ζητάει από το Χρήστη αποδεικτικά στοιχεία των ανωτέρω καθώς, προκειμένου να δημοσιεύσει την αξιολόγηση ή/και τα σχόλια. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία ή εάν αποδεδειγμένα η αξιολόγηση ή/και τα σχόλια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη δημοσίευση της εκάστοτε αξιολόγησης ή/και σχολίων ή να τα διαγράψει.

Απαγορεύεται η αναγραφή κακόβουλων χαρακτηρισμών, σχολίων και αξιολογήσεων, ιδίως αυτών που περιέχουν υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, διαφημίζουν ανταγωνιστικά προϊόντα, περιέχουν απειλές, περιέχουν συνδέσμους ανακατεύθυνσης κ.τ.λ., και αυτά θα διαγράφονται. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ορια ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (οικονομική ή μη, θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ο Χρήστης ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ Χρήστη και εμπόρου-προμηθευτή σχετικά με τα προϊόντα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Επίσης η Εταιρία, οι εκπρόσωποι, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της, δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτους οι οποίοι χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση.

Επικοινωνία

Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο info@pastapelka.com ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους που θα βρείτε στην σελίδα επικοινωνία.